Dodaj u Favorite

USLUGE:


* VIDEO NADZOR

* KONTROLA PRISTUPA

* PROTIVPOŽARNI SISTEMI

* INTERFONI

* DALJINSKE KAPIJE

* ALARMNI SISTEMI
KONTROLA PRISTUPA

Sistemi kontrole pristupa doživljavaju pravu ekspanziju proteklih godina,tako da je postao ne zamenljiv deo u sistemima tehnicke bezbednosti.Mnogim kompanijama, postaje standard kada je u pitanju bezbednost, pogotovo kada isti sistem ima mogucnost kontrole radnog vremena.Sistemi za kontrolu pristupa dozvoljavaju pristup autorizovanim osobamana osnovu otiska prsta, šifre, beskontaktne kartice ili njihovom kombinacijom. Omogucava tacnu evidenciju rada zaposlenih ocitavanjem vremena ulaska - izlaska sa posla i vremena boravka u pojedinim zonama ,kao I kontrolu kretanja lica sa privremenim pravom pristupa objektu. Sistemi kontrole radnog vremena ,opravdavaju ekonomicnost sistema,iz razlogaje što uvodenje ovih sistema ne predstavlja trošak vec ulaganje u poslovanje.Sistemi kontrole radnog vremena poseduju racunarski software za mesecni izveštaj svakog zaposlenog.

Bezkontaktni čitači

Bio-metriski čitači
Šifratori kontroleri
Software
Kartice-privesci

Bravarski radovi

U zavisnosti od Vaših potreba i konstrukcije samog sistema, na kontrolna mesta možete postaviti široku paletu bezkontaktnih citaca kartica, koji su odgovarajucom instalacijom povezani tako da se podaci prebacuju na racunar preko razlicitih interfejsa. Na raspolaganju Vam je i više vrsta aplikacija koje su primerene velicini sistema, cijim korišcenjem ce te biti u poziciji da obradite i koristite rezultate dobijene sa citaca. Svi sistemi koje nudimo su modularni i mrežno orijentisani sa mogucnošcu jednostavne integracije i kao takvi se mogu prilagoditi zahtevima svakog korisnika. Kontrola pristupa takode može da ponudi fleksibilnu kontrolu nad pravima pristupa korisnika. Na primer, svo osoblje može dobiti pristup kroz glavni ulaz zgrade, ali pristup unutrašnjim delovima može se ograniciti onima koji imaju specificnu potrebu da budu tamo. Pristup je takode moguce vremenski ograniciti, dajuci ga pojedinim korisnicima u odredenim delovima dana ili noci.Ugradnju i implementaciju sistema obavlja naša firma na izuzetno profesionalan nacin. Sigurni da ste sigurni?Mi obezbedjujemo apsolutnu sigurnost!
Div Security